Wie is Chapieter?

De man achter Chapieter is Piet van den Boom. Na een lange loopbaan in het onderwijs was het in 2011 tijd om met pensioen te gaan, maar nog veel te vroeg om “achter de geraniums” te gaan zitten. Eerder tijd voor een nieuwe uitdaging, een nieuw chapiter waarin hij zijn kennis, ervaring en creativiteit kwijt kon.

Hoewel Chapieter misschien geen officiële opleiding heeft gevolgd, heeft hij door zelfstudie in de loop der jaren een behoorlijke kennis opgebouwd. Bovendien is Chapieter niet gauw tevreden en levert graag goed werk af.

Maar Chapieter is ook bescheiden genoeg om toe te geven dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Daar staat tegenover dat ook de tarieven bescheiden zijn. En mocht bij de inventarisatie blijken dat hij niet aan je wensen kan voldoen, dan zal hij dat eerlijk zeggen. Dan neemt hij de opdracht niet aan.