Home Wie is Angelique Expertises Werkwijze Links Contact

2.  Volgt er een persoonlijk intakegesprek (op locatie)

3.  Wordt op basis van dit gesprek  een plan van aanpak opgesteld

4.  Gaan we bij een wenselijk en passend aanbod inplannen

5.  Gaat de begeleiding plaatsvinden op de afgesproken data (op locatie)

6.  Wordt tussentijds de begeleiding geëvalueerd en indien wenselijk bijgestuurd.

7.  Vindt er aan het eind van het begeleidingstraject  een eindevaluatie plaats en worden mogelijk nieuwe wensen met elkaar besproken.

Werkwijze

Als u interesse heeft om de samenwerking aan te gaan, dan

1.  Zal er een eerste telefonisch gesprek plaatsvinden waarbij duidelijk wordt wat de hulpvraag is


Chapieter Webdesign