Home Wie is Angelique Expertises Werkwijze Links Contact

Taal en leesonderwijs

Taal en leesvaardigheden zijn essentieel voor de schoolloopbaan en het later maatschappelijke functioneren van leerlingen. Doel is om dit zo optimaal mogelijk te organiseren en realiseren in de school. Door een goede analyse op schoolniveau krijgt u een goed beeld hoe dit op uw school georganiseerd is en waar de aandachtspunten liggen. Om juist vanaf de kern te werken, is de kans van slagen groter. Wat hebben we nodig als organisatie? Hebben we een duidelijke visie als school ? Hoe willen we dat vormgeven in ons taal en leesonderwijs ? Recente inzichten en ontwikkelingen, hebben die ook een plaats in ons onderwijsaanbod ? Wat vraagt dit aan vaardigheden van leerkrachten en leerlingen? Een heleboel vragen die op een antwoord wachten om zo effectief mogelijk het onderwijs te vervullen.

Taal en lezen: basisvaardigheden!

Lezen en een goede taalbeheersing dragen bij aan succesvol functioneren in de maatschappij. Basisvaardigheden waarbij veel komt kijken; woordenschat, technisch lezen, lezen vanuit een bepaald doel, mondelinge taalvaardigheid, spellingbewustzijn, strategisch lezen maar ook lezen met plezier.

Taal en leesmethodes

Taal en leesmethodes dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van een voldoende taal –en leesvaardigheid. Ook een prikkelende leeromgeving en interactie met en tussen leerlingen zijn voor de ontwikkeling hierbij van belang. Vanuit het handelings- en opbrengstgericht werken zijn hier succesvolle stappen te maken.


Chapieter Webdesign