Home Wie is Angelique Expertises Werkwijze Links Contact

Motorische ontwikkeling

In een digitaal tijdperk lijkt het woord motoriek terrein te verliezen. Uitspraken als; schrijven is niet meer nodig met de komst van computers. Of: Als kinderen regelmatig lekker buiten spelen komt het wel goed met die motoriek.

De nadruk in het onderwijs ligt op cognitieve zaken. Soms lijkt het wel alsof het lijf er alleen is om het hoofd naar school te dragen. Men onderschat het belang van de motoriek, van bewegen: Kinderen die in wat voor situaties dan ook zich goed kunnen bewegen, zijn veel makkelijker in staat om cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Bewegen is leren, leren is bewegen! 

De beperkte aandacht voor motoriek is vaak gericht op de eindvormen . Bijvoorbeeld schrijven, en veel minder met wat daaraan vooraf moet gaan. Er komen dan ook steeds meer kinderen met schrijfproblemen en cognitieve problemen: slecht handschrift, laag tempo, slechte concentratie, te korte spanningsboog, spelfouten, enz.

Kennis en inzicht over de motorische ontwikkeling is van belang. Vanuit deze kennis je onderwijs optimaliseren kan!

Chapieter Webdesign