Home Wie is Angelique Expertises Werkwijze Links Contact

Methodekeuze en implementatie

Voordat een nieuwe lesmethode wordt aangeschaft is het van belang dat hier school specifiek naar gekeken wordt. Immers, iedere school is uniek en op zoek naar de jas die het best past. Dat vraagt wat meer inzicht in methodes.

Nadat de keuze voor een passende methode is bepaald, heeft het een belangrijke meerwaarde dat alle leden van het het team (of gebruikersgroep) vanuit dezelfde inzichten starten met het programma. Kennis van didactiek , strategieën en benodigde vaardigheden. Doorgaande lijn en eenduidigheid zijn hierbij kernwoorden.

Daarnaast rekening houdend met de schoolkenmerken en het verhogen van de opbrengsten, maar zeker ook het werkbaar houden in de groep zijn aandachtspunten tijdens een implementatietraject.

Chapieter Webdesign